1. “Абайтану”, “Шәкәрімтану”, “Әуезовтану” тақырыбына арналған ғылыми мақалалардың көлемі 6 – 7 беттен аспауы керек.
  2. Халқымыздың тағдырына байланысты қоғамдық – саяси және әлеуметтік мәселелерді көтеретін көсемсөздер 4 – 5 беттен аспауы керек.
  3. Фальклорлық – этнографиялық мақалалар 4 – 5 беттен аспауы керек.
  4. Әдеби – көркем шығармалардың көлемі: поэзия 10, проза 10-20, драматургия 10-20 беттерден аспауы керек.
  5. Мейлінше электронды нұсқасын жолдауларыңызды сұраймыз.